Korting bekomen op jouw KI (Kadastraal Inkomen)

Ecohuis kantoor logo

Je kan voor een Ecohuis huis een vermindering van de onroerende voorheffing krijgen. Die vermindering wordt automatisch toegekend op je aanslagbiljet. Je moet dus zelf niets ondernemen.

De vermindering van de onroerende voorheffing wordt bepaald door het E-peil van het gebouw. Om de vermindering te krijgen moet dat E-peil aanzienlijk lager zijn dat het E-peil dat sowieso gehaald moet worden. Het E-peil hangt af van de:

 • Compactheid van het gebouw
 • Thermische isolatie
 • Luchtdichtheid
 • Ventilatie
 • Verwarmingsinstallatie en het systeem voor warmwatervoorziening
 • Oriëntatie en bezonning
 • Koelinstallatie

Deze vermindering kan worden gecombineerd met andere verminderingen van de onroerende voorheffing, zoals de vermindering voor kinderbijslaggerechtigde kinderen, voor personen met een handicap, of voor een bescheiden woning.

Voorwaarden:

 • Het toegekende E-peil moet betrekking hebben op het volledige gebouw/woning. Het E-peil van een woning vindt u op het ‘EPC Bouw’.
 • De vermindering kan enkel toegekend worden voor en nieuwbouw (een nieuw gebouw met een stedenbouwkundige vergunning verkregen na 1 januari 2006 en met EPB-aangifte bij het Vlaamse Energieagentschap (VEA) vanaf 1 januari 2008)
 • Voor nieuwbouw moet de onroerende voorheffing de eerste keer betaald worden in het jaar dat volgt op het jaar waarin het onroerend goed in gebruik werd genomen.
 • De eigenaar hoeft niet gedomicilieerd te zijn in het gebouw.
 • De vermindering wordt ook toegekend voor een tweede verblijf of voor een vennootschap.
 • Sinds 2013 geldt de vermindering voor een periode van 5 jaar. De periode loopt ook door als de woning van eigenaar verandert.
 • Je kan de vermindering alleen krijgen als het E-peil laag genoeg is. Het moet lager zijn dan een bepaald maximum.
 • De vermindering wordt toegekend vanaf het aanslagjaar dat volgt op het jaar waarin het E-peil wordt toegekend.

 

Aanvraag stedenbouwkundige vergunning maximaal E20 E21 t/m E30 E31 t/m E40 E41 t/m E50 E51 t/m E60
van 1 januari 2016 tot en met
31 december 2020
100% korting gedurende
5 jaar
50% korting gedurende
5 jaar
geen korting geen korting geen korting
van 1 januari 2014 tot en met
31 december 2015
100 % korting
gedurende 5 jaar
100 % korting
gedurende 5 jaar
50% korting gedurende
5 jaar
geen korting geen korting
van 1 januari 2013 tot en met
31 december 2013
100 % korting
gedurende 5 jaar
100 % korting
gedurende 5 jaar
50% korting gedurende 5 jaar 50% korting gedurende 5 jaar geen korting
voor 1 januari 2013 40% korting gedurende 10 jaar 40% korting gedurende 10 jaar 40% korting gedurende 10 jaar 20% korting gedurende 10 jaar 20% korting gedurende 10 jaar

 

Procedure:

 • Als een onroerend goed in aanmerking komt voor deze vermindering van de onroerende voorheffing, zal de vermindering automatisch toegekend worden op het aanslagbiljet.
 • Als de woning van eigenaar verandert, dan krijgt de nieuwe eigenaar automatisch ook deze vermindering voor de resterende periode van de 5 jaar waarin de korting werd toegekend.

Bedrag:

Er is een korting van 50% of 100% op de onroerende voorheffing en dat voor een periode van 5 jaar. De korting hangt af van het jaar van de bouwaanvraag en het E-peil van je woning.

Op de website van de Vlaamse Belastingdienst kan je zelf nagaan hoeveel onroerende voorheffing je zal moeten betalen op basis van het E-peil van je woning.

Een korte samenvatting

 

💶Hoeveel korting kan je krijgen?

Er is een korting van 50% of 100% op de onroerende voorheffing en dat voor een periode van 5 jaar. De korting hangt af van het jaar van de bouwaanvraag en het E-peil van je woning.

🏡Vanaf welk E-peil kom je in aanmerking?

Je moet minstens een E-peil hebben tussen de E31 en E40 om recht te hebben op een korting van 50%. Hoe lager het E-peil, hoe beter en heb je recht op een korting van 100% gedurende 5 jaar.

📊Wordt de korting automatisch toegekend?

De vermindering automatisch toegekend worden op het aanslagbiljet.Kom naar een van onze evenementen